Top-Image
 
  » Företagspresentation
» Affärsidé
» Affärsplan
» Miljö
» Kvalitet

Företaget

ReneXtra AB har bedrivit städverksamhet sedan 1991, till en början i Stockholmsområdet men på senare tid är vi rikstäckande. Våra största kunder är belägna i Stockholm, Göteborg, Linköping och Falun. Huvudkontoret är beläget i en egen fastighet i Centrala Upplands Väsby. ReneXtra har idag över 200 lokalvårdare fördelade runt om i Sverige. Vår personal är alltid klädd i ReneXtras arbetskläder med väl synlig fotoidentifikation märkt med företagsnamn. Vi beräknar årsomsättningen till drygt 30 miljoner kronor. ReneXtra AB är specialiserat på entreprenadstädning som erbjuder lösningar av hög kvalitet. Vi innehar medlemskap i Almega och är certifierade enligt SafeTrade, leverantör för att säkra offentliga inköp.

Vårt arbete innebär ett stort ansvar för våra kunders egendom. Därför har vi en väl tilltagen ansvarsförsäkring.

Service

Vår verksamhet består i huvudsak av städuppdrag som kontraktsstädning, storstädning, fönsterputs, byggstädning, golvård och mer mer komplicerad städning på platser med särskilda krav.

Utrustning

Vi har en väl utrustad maskinpark såsom; skur-, kombi-, mattvätt-, ångtvätt-, högtryck- och highspeed-maskiner. Vi följer utvecklingen beträffande städutrustningar och metoder och testar kontinuerligt sådan som kan förbättra såväl städresultat som arbetsmiljö.

Kvalitet och Miljö

Vi har infört ett Kvalitets- och Miljösäkringssystem som följer ISO 9000 och ISO 14001. Vi kan tillsammans med våra kunder nu arbeta med delar som berör installation, kontroll, avvikelser, kunduppföljningoch utvärdering. Vi använder oss endast av produkter som är märkta med bra miljöval eller med Svanenmärkning. Kvalitetsuppföljning, miljötänkande och behovsanpassad städning är basen i vår verksamhet.

Kompetens-Utbildning

Städning är en fråga om ett förtroendefullt och noggrant arbete. Vi har idag kompetensen inom företaget att utbilda vår lokalvårdspersonal enl. Städ- och Rengöringsbranchens Yrkesnämnds(SRY) lokalvårdsutbildning. En branschnorm som anger kunskapskrav för lokalvårdare.

Försäkring

Vårt arbete innebär ett stort ansvar för våra kunders egendom. Därför har vi en väl tilltagen ansvarsförsäkring.

Personal

Vi presenterar den tilltänkta städpersonalen för våra kunder innan uppdragets start. All vår personal är klädda i för ReneXtra avsedda arbetskläder. Vid sjukfrånvaro ersätts lokalvårdspersonal från första dag från ReneXtra´s egen personalpool.

Kundkontakt

Vi tror att en bra relation är grunden till ett välfungerande samarbete. Företaget har en enkel och effektiv organisation, där ledningen har en direkt kontakt med såväl städpersonal, arbetsledning och kund. ReneXtra AB
 

Startsida Om Företaget Våra tjänster Kontakta oss Lediga tjänster  

SafeTrade Logo
RenExtra Logo
Created by Opio