Top-Image
 
  » Företagspresentation
» Affärsidé
» Affärsplan
» Miljö
» Kvalitet
Miljö
Vi arbetar utifrån ett väl utvecklat miljöledningsssystem vilket är uppbyggt av dokumentation som går i enlighet med ISO14001.
  • Samtliga miljöfrågor skall klargöras vid planering av alla objekt.
  • När eventuella nya produkter skall användas i företaget skall dessa godkännas med tanke på miljöpåverkan.
  • Vi ska välja hjälpmedel för vårt arbete som är återvinningsbara, även emballaget, detta för att få den minsta påverkan på miljön.
  • Utbildning av vår personal sker i att minska användningen av engångsmaterial samt att inte överdosera med rengöringsmedel. Detta innefattar även system för att returnera emballage.
  • Försöka få våra kunder att tänka miljövänligt även när det gäller förbrukningsmaterial såsom toalettpapper, plast etc. som uppfyller normerna för minst Bra Miljöval.
  • Målmedvetet skall vi sikta på att uppnå och överträffa villkoren i lagar och förordningar.
  • Utbildning/information gällande miljöfrågor skall ske kontinuerligt för vår personal.
  • Utbildningen skall behovsanpassas för respektive anställd. Detta medför att varje person har möjlighet att påverka den yttre miljön med sitt kunnande.
  • Redovisning av miljöfakta sker öppet i årliga miljörapporter.
 

Startsida Om Företaget Våra tjänster Kontakta oss Lediga tjänster  

Bra miljöval Logo Miljömärkt logo
RenExtra Logo
Created by Opio