Top-Image
 
  » Företagspresentation
» Affärsidé
» Affärsplan
» Miljö
» Kvalitet
Kvalitet
Vi arbetar utifrån ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem vilket är uppbyggt av dokumentation som går i enlighet med ISO9000.
Meningen med ett kvalitetssäkringssystem är att vi ska säkerställa den färdiga produkten, rena lokaler och att ni ska kunna fokusera på Ert företags kärnverksamhet.


Grunden för ReneXtras verksamhet är konkurrenskraftig städning till rätt kvalitet. För att uppnå våra utfästelser skall vi:
  • Erbjuda kvalitetsfyllda tjänster inom hela vårt verksamhetsområde.
  • Fortlöpande utbilda vår personal för att säkerställa och konkurrensstärka vår kompetens hos såväl lokalvårdare som övrig personal.
  • Ständigt följa utvecklingen av nya metoder, maskiner och kemikalier som berör oss.
  • Vår personal skall känna ansvar och kunna vårda kundens egendom på ett förtroendefullt sätt.
  • Kundens upplevelse av vår service ska leva upp till den förväntan kunden har på oss.
Det är kundens upplevelse av denna service som gäller för hur väl vi lever upp till denna kvalitetspolicy.
 

Startsida Om Företaget Våra tjänster Kontakta oss Lediga tjänster  

RenExtra Logo
Created by Opio